گذشت...

در جایی چه زیبا نوشته شده بود که :

" امام زمان آمدنی نیست ، بلکه آوردنی است. "

و این جمعه هم گذشت ...


/ 5 نظر / 15 بازدید
م.

این جمعه هم گذشت [ناراحت]

کیارا

╗════════════════╔ ║ پـُشتــــ ِ سـَرَم حـَرفـــ بـُود... ║ ╝════════════════╚ ╗════════╔ ║ حـَدیثـــ شـُد! ║ ╝════════╚ ╗══════════════╔ ║ مـﮯ تـَرسـَم آیــﮧ شـَوَد!!!║ ╝══════════════╚ ╗═════════════════╔ ║ سـُوره أش ڪُـنند بـﮧ جـَعل!!! ║ ╝═════════════════╚ ╗══════════════════════════╔ ║ بـَعد تـَڪفیرَم ڪُـنند این جـَمآعـَتــــ ِ نآ أهل...! ║ ╝══════════════════════════╚

رهگذر

چه زیبا...گاهی با خودم میگم واقعا من برای ظهور اماممون چیکار کردم؟ نکنه روزی برسه که شرمنده شم...[ناراحت]

صفورا

چه زیبا...گاهی با خودم میگم واقعا من برای ظهور اماممون چیکار کردم؟ نکنه روزی برسه که شرمنده شم... من چیکار کنم ؟[ناراحت]