/ 5 نظر / 14 بازدید
عسل

خیییییییییییلی تامل برانگیزه عزیزم کاش همیشه یاد این صحنه باشیم!

مهشيد

اين سرش جرا اينقدر بزرگه ؟ كليپس زده ؟[تعجب]

صفورا

تو رو خدا ببخشید سر نمیزنم ازین به بعد آویزونتم !!!!

آسیه

[نگران][نگران][نگران][نگران]من از مردن میترسم!!!چه عکسه بدیه[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]