حس درس خوندن ندارم...

اصلا حـــــــــــــــــــ๛ בر๛ פֿـونבטּ نבارҐ
 از صبح جزوـہ گرفتم בستم ...ولے هیچے نخونבҐ


 
 ٩ ١ تیر تــــــــــــولבمه...هنوز تصمیم نگرفتم چے بخرҐ برا פֿـوבم..
 בلم هیجاטּ میخواב


 از یـہ طرف از בانشگاه و صبح زوב بیבار شבטּ و בر๛ פֿـونבטּ פֿـستـہ شבم...از یـہ طرف تابستوטּ פوصلم سر میـــره..


 همـہ چیز تڪرارے شבه...قرارـہ یـہ تغییر بزرگ تو زنבگیم رخ بבه..בلمو פֿـوش ڪرבҐ بـہ هموטּ تغییــــر..

 

+با این فونت نوشتم تنوع بشه

/ 6 نظر / 17 بازدید
~ Marilyn ~

تولدتــــــــــــ پیشاپیــــــــش کلی مبارکــــ!!! [قلب]

مهشيد

چه تغييري بلا ؟[شیطان][نیشخند][چشمک]

عسل

عرووووووووووووووووووووس خانم دل تو دلت نیییییییییس؟! زمان میگذره عزیزم حواست به امتحانتم باشه که دوباره کاری نشه

مهشيد

ووووووووووووااااااااااااوووووووووو تبريك ميگم خانومي بهت ...[هورا] من از امشب دبگه شام نميخورم تا شام عروسي تو ...[ماچ][بغل] براي كي مثه منم دعا كن [گل]

صفورا

ایشالا خوش بخت شی عزیزه دلم